Publicaties

 

__________________________________________________________________________

Online tijdschrift: Journal of Social InterventionTheory and Practice  www.journalsi.org

Sociaal Isolement Jonkers, M. (2014). Een netwerk maakt het verschil! Netwerkversterking bij sociaal geïsoleerde buurtbewoners door 'burgertriades' en netwerkcoaches. Utrecht: LESI 
  Jonkers, M. (2014). Van signaal naar integrale aanpak; integrale signaleringsnetwerken sociaal isolement. Kwartiermaken met signaleringsnetwerken. Utrecht: LESI 
  Dangermond, K. & Machielse, A. (2014). Ik ben geen zielig achter-de-geraniums-vrouwtje. Een onderzoek naar de impact en ervaren baat van deelname aan activiteiten van Vier het Leven. Utrecht: LESI.
  Machielse, A., & Runia, K. (2013). Vrijwillige inzet bij sociaal geïsoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 22 (4), pp. 5-23.
  Jonkers, M., & Machielse, A.(2013). De verbinding tussen formele en informele hulp aan sociaal kwetsbare burgers. Een relatieadvies voor een verstandshuwelijk. Utrecht: LESI.
  Machielse, A., & Jonkers, M. (2012). Als meedoen niet lukt. Signaleren, typeren en aanpakken van sociaal isolement in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Utrecht: LESI. 
  Jonkers, M., & Machielse, A. (2012). Handelingsverlegenheid als hinderpaal bij het signaleren van sociaal isolement. Mogelijkheden en belemmeringen bij lokale signaleerders. Utrecht: LESI.
  Machielse, A., & Hortulanus R.P. (2011). Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak is hier te bestellen
  Machielse, A. (2011). Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 20 (4), pp. 40-61.
  Machielse, A. (2011). Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. In: Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 21(9), pp. 18-22.


Zwerfjongeren Runia, K. (2010). Zwerfwerken. Een evaluatieonderzoek naar de werkingskracht van presentie bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren. Utrecht: LESI.


Ouderen en Kunst Hortulanus, R., Jonkers, M., & Stuyvers, D. (2012). Kunstbeoefening met ambitie. Naar een lokaal stimulerings- en faciliteringsprogramma voor kunstbeoefening door ouderen. Utrecht: LESI. 


Kwaliteit van Zorg Runia, K., & Renoù, M. (2010). Wordt de cliënt op tijd uit bed gehaald? Tja, wiens tijd? Een verkenning naar aanvullende kwaliteitsindicatoren voor de ouderenzorg. Utrecht: LESI.


Informele Zorg Mantelzorg

Runia, K. (2014) Mantelzorgondersteuning met beleid. Adviesrapport voor de gemeente Utrecht. Utrecht: LESI 

  Runia, K., & Machielse, A. (2013). Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Samenwerken met vrijwilligers bij sociaal geïsoleerde cliënten. Op onderzoek (6), pp 21-23.
  Runia, K. (2012). Goed aansluiten is vakwerk. Het versterken van mantelzorgondersteuning in Leidsche Rijn. Utrecht: LESI. 
  Runia, K., & Machielse, A. (2012). Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement. Utrecht: LESI. 
  Penninx, K. (2010). De studie Zin in meedoen geeft inzicht in de motieven van mensen in de derde levensfase om vrijwilligerswerk te doen is hier te bestellen.


Burgerparticipatie Hortulanus, R., & Bliekendaal, E. (2012). De lerende gemeenschap als sociale interventiepraktijk. Maatschappelijk betrokken ondernemen, vrijwillige inzet, burgerinitiatief en overheidsparticipatie in Hellendoorn. Utrecht: LESI.




 

 

 
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000