Over LESI

 

Doelstellingen en missie

Stichting LESI zorgt voor wetenschappelijke reflectie op sociale interventiepraktijken, maakt de resultaten daarvan toegankelijk voor de praktijk en stimuleert de wisselwerking tussen theorievorming en praktijk. Stichting LESI wil bereiken dat

  • sociale interventies beter aansluiten bij de behoeften en problemen waarvoor ze zijn bedoeld;
  • sociale interventiepraktijken meer werkingskracht krijgen;
  • er een betere verbinding ontstaat tussen de behoefte van burgers/cliënten en het handelen van professionals, managers, bestuurders en opleiders;
  • de kennis over sociale interventies binnen organisaties beter wordt benut.

Achtergrond: een betere koppeling tussen theorie en praktijk

Sociale interventies zijn bewuste ingrepen in individuele levens, het functioneren van groepen en het sociale leefklimaat van buurten en wijken. Sociale interventies sluiten niet altijd goed aan bij de behoefte aan ondersteuning van individuele burgers of groepen en bij de problemen van buurten en wijken. Een goede aansluiting van sociale interventies vraagt  adequate werkwijzen van professionals, een doelmatige interne werkorganisatie en samenwerking met relevante externe partijen, beleidsmakers en overheden. Om dit te realiseren zijn wetenschappelijke inzichten en methodieken nodig die verder gaan dan standaardoplossingen of symptoombestrijding. Stichting LESI wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis over sociale interventiepraktijken en deze vertalen en toegankelijk maken voor de praktijk.

 
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000