Kerndocenten

Andries Baart studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar, tot 2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en sindsdien aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen te Tilburg. Vanaf 2011 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening. Daarnaast is hij een van de kerndocenten van LESI.

Harry Kunneman studeerde in 1974 af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en promoveerde aan deze universiteit in 1986 in de wijsbegeerte op het boek De Waarheidstrechter (cum laude). Van 1974 - 1989 was hij als universitair docent sociale filosofie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de UvA, waar hij zich vooral bezighield met kritische theorie, i.h.b. het denken van Jürgen Habermas. In 1990 werd hij hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek waar hij de leerstoel Sociale en politieke theorie bekleedt. Hij publiceerde een tiental boeken en bundels en vele artikelen op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen, i.h.b. het postmoderne denken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne moraliteit, kritische menswetenschap en de vernieuwing van het hedendaagse humanisme. Sinds 2001 is hij voorzitter van de Humanistische Alliantie. Daarnaast is hij een van de kerndocent van LESI.
 


Hugo Letiche is Extern Research Professor, Bristol  Business School, UWE Bristol VK; adviseur van de Regents, Stenden University Leeuwarden; parttime hoogleraar Universiteit van Leicester en gastprofessor o.a. Sterling University (UK), L’Universite de Lausanne (CH). Hij was van 1999 tot 2012 als bijzonder hoogleraar ‘Meaning in Organisation’ aan de Universiteit voor Humanistiek verbonden en oprichter van het eerste parttime PhD programma. Zijn specialisatie gebieden zijn post-fenomenologische en postmoderne organisatietheorie en complexiteitstheorie, met name zoals deze wordt toegepast binnen de gezondheidszorg. Van 1985 tot 1999 was hij Universitair Docent en Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit. Daarvoor, van 1989 tot 1996 was hij Bijzonder Hoogleraar aan de Lancaster University en van 1995 tot 2001 aan de Keele University, beide in Groot-Brittannië. Hij is kerndocent in de academische masteropleiding Sociale Interventie van LESI.
 

 

Hans van Ewijk is naast em. bijzonder hoogleraar, em. lector sociaal werk theorie aan de Hogeschool Utrecht en gasthoogleraar International Social Policy en Social Work aan de Tartu University in Estland. Daarvoor was hij onder meer directeur en lid Raad van Bestuur van het NIZW en hoofdredacteur Jeugd en Samenleving. Internationaal was hij onder andere actief als European President International Council on Social Welfare (ICSW) en mede oprichter en eerste voorzitter van ENSACT, een parapluie organisatie van beroepsverenigingen, universiteiten en hogescholen en civil society organisaties op het gebied van sociaal werk en sociaal beleid.Hij is lid van een aantal redacties van internationale journals en voorzitter van de adviesraad van Maatwerk. Hij is kerndocent in de academische masteropleiding Sociale Interventie van LESI.

   

Gerard Donkers studeerde Pedagogiek en Andragogiek aan de Universiteit van Nijmegen. Na werkzaam te zijn geweest in de sociaal-pedagogische hulpverlening en in het maatschappelijk werk heeft hij 21 jaar ervaring in het werken met werkende (en werkloze) jongeren in het kader van de FNV-jongerenbeweging. Als docent in het hoger beroepsonderwijs gaf hij ongeveer dertig jaar colleges aan de AVANS-hogeschool in 's-Hertogenbosch. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de methodiek van het maatschappelijk werk. Zijn proefschrift handelde over de contextuele benadering van zelfregulatie. Momenteel is hij onder meer als kerndocent verbonden aan de wetenschappelijke masteropleiding 'Sociale Interventie' van LESI. Daarnaast is hij freelance werkzaam als auteur, docent en onderzoeker.

 

René Brohm is universitair docent methodologie en Lector / Associate Professor bij NCOI Opleidingsgroep. Eigenaar bij 'De nieuwe kleren van de wolf' en Academic Publishers Sential. Participant bij Campus Orleon. Zijn interesse betreft het leven van professionals in organisaties, de manier waarop ze een professionele identiteit constitueren en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie. Zijn promotieonderzoek (2005) betrof een etnografie van IT-professionals die een intellectuele vrijplaats in de organisatie creëerden. Zijn onderzoek richt zich op de informele macht van professionals in organisaties. Daarnaast is hij een van de kerndocenten van LESI.


Hans Vermaak is adviseur, docent en onderzoeker. Zijn werk richt zich op uitdagende organisatieveranderingen. Een rode draad is dat het vaak om (maatschappelijke) vraagstukken gaat waar betrokkenen echt iets mee hebben en die hij samen met hen aanpakt. Als onderzoeker richt Vermaak zich op situaties en praktijken die zich niet makkelijk in concepten laten vangen. Hij deed lang onderzoek naar complexe opgaven in organisaties en promoveerde daarop cum laude. Zijn boek ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ werd bekroond als boek van het jaar 2009 door de OOA. Hij is associate partner van Sioo, waar hij de masteropleiding ‘Advanced Change Methodologies’ mee vormgeeft. Hij is verder ‘visiting professor’ aan de Copenhagen Business School (CBS/Simi) en associate partner van Twynstra Gudde. Hij publiceert over veranderkunde, systeemdenken, leerprocessen en onderzoek.

Arienne van Staveren is directeur en bestuurder van LESI, Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie en treedt daar naast op als senior onderzoeker. Zij studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2007 op leren grensoverschrijdend samenwerken bij veranderen en innoveren met het proefschrift ‘Zonder wrijving geen glans’. Daarvoor werkte zij meer dan 10 jaar als veranderkundige bij Sioo, interuniversitair centrum voor veranderen en leren, waar zij leertrajecten ontwikkelde, actieonderzoek deed en verandertrajecten in het sociale domein begeleidde. Daarnaast was zij ontwikkelaar en programmaleider van de Masteropleiding ‘Advanced Change Methodologies’. In 2010 kreeg zij, samen met Stichting Jeugdformaat de OOA-impactprijs voor een meerjarig verandertraject in de jeugdzorg. Zij heeft haar wortels in de kunst: opgeleid als professioneel kunstenaar en tentoonstellingsmaker heeft zij tot 2000 projecten in de hedendaagse kunst gerealiseerd, met name op het snijvlak van kunst, architectuur en openbare ruimte.

 
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000