Informatie academische master SI

Sociale Interventie

 

Naam van de opleiding

Academische Masteropleiding Sociale Interventie

Registratie CROHO

29 TP – ISAT 75028. NVAO geaccrediteerd 9 juli 2012.

Aantal studiepunten / studiebelasting

60 EC’s (1.680 uur)
Iedere masterclass beslaat acht weken. Elke twee weken vindt een studiebijeenkomst plaats van tweeëneenhalve dag: op donderdag drie dagdelen en op vrijdag twee dagdelen. De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week, inclusief de bijeenkomsten.

Afstudeertitel

MSc

Locatie

De lesdagen van de masteropleiding vinden plaats op de Universiteit Utrecht of op een locatie in midden-Nederland. 

Duur

(deeltijd/postinitieel) 2 jaar

Taal

Nederlands (een gedeelte van de literatuur is in het Engels)

Kosten

€ 24.000 te voldoen in 1, 2 of 3 termijnen
Losse masterclasses € 3.600

Belastingvoordeel deelnemer aftrek studiekosten

Belastingvoordeel voor werkgevers
Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor:

  • kosten van begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
  • de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Daarnaast zijn er vele Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (Scholingsfonds of Sectorfonds). 
www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_d/lijst-erkende-o-en-o-fondsen.

Toelating

 

 

De opleiding kent een toelatingsassessment met drie eisen.

  1. een diploma op wo-niveau. Studenten met een hbo-diploma* met aantoonbare onderzoekservaring kunnen een toets doen waarmee zij worden vrijgesteld van de premaster SWO
  2. de deelnemer beschikt over minimaal drie jaar werkervaring
  3. een assessment dat wordt afgenomen door de betrokken hoogleraren en de opleidingscoördinator

Perspectief

Na afronding van de opleiding beschikken deelnemers over kennis en vaardigheden die breed inzetbaar zijn. De opleiding vergroot het beoordelings- en handelingsvermogen en maakt professionals tot effectieve en vernieuwende dienstverleners, managers, opdrachtgevers, beleidsbepalers, onderhandelaars en/of opleiders.

*Voor studenten met een hbo-diploma bieden wij een premaster die de toelating tot de masteropleiding mogelijk maakt.

 

LESI


 
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000