Opleidingen

 

Tweejarig deeltijdopleiding voor senior professionals, beleidsmakers en stafmedewerkers, managers en docenten in het sociale domein.

 Karakteristieken van de opleiding:

  • Directe koppeling met de eigen praktijk;
  • Grensverleggend en grensoverschrijdend;
  • Interdisciplinaire benadering;
  • Aandacht voor persoonlijke rol professional;
  • Kleine groep, individuele begeleiding;
  • Alle expertise gebundeld in één opleiding.

De sociale sector en zorgsector zijn al jaren enorm in beweging. Overheden, organisaties en instanties die te maken hebben met sociale interventie worden enerzijds gedwongen steeds resultaatgerichter en zakelijker te presteren, anderzijds is het natuurlijk wel zo dat ze werken met en voor mensen. Tegelijkertijd is er sprake van een versnippering in specialismen, terwijl complexe maatschappelijke vraagstukken een geïntegreerde en disciplineoverstijgende aanpak vereisen.

De masteropleiding Sociale Interventie levert een fundamentele bijdrage aan de oplossing van deze complexe vraagstukken door professionals op te leiden die verschillende perspectieven kunnen verbinden en grensoverschrijdend kunnen denken en werken. Na afronding van de opleiding beschikken zij  over kennis en vaardigheden die breed inzetbaar zijn.  De opleiding vergroot het beoordelings- en handelingsvermogen en maakt professionals  tot effectieve en vernieuwende dienstverleners, managers, opdrachtgevers, beleidsbepalers, onderhandelaars en/of opleiders.

Dilemma's in de sociale sector en de zorgsector:  <lees verder>

Constante koppeling tussen wetenschappelijke kennis en uw praktijk.

De master Sociale Interventie is een eenjarige opleiding die verspreid over twee jaar wordt aangeboden. De master is opgebouwd uit acht masterclasses. De eerste masterclass is bedoeld om tot een goede afronding te komen van het onderzoek dat een belangrijke plek inneemt binnen de opleiding. De volgende zeven masterclasses, die worden gecoördineerd door gerenommeerde docenten, zijn gewijd aan uiteenlopende relevante thema's met betrekking tot (onderzoek van) sociale interventies.

In de praktijk blijkt dat mensen die overwegen om deze opleiding te gaan volgen, zeer specifieke vragen hebben. Bijvoorbeeld over hoe zij de opleiding (financieel of in tijd) kunnen combineren met hun werk of over hoe zij de inhoud van de opleiding het best kunnen laten aansluiten op hun praktijkvragen. Deze vragen vereisen maatwerk. Wij willen dat u het beste uit de opleiding haalt en dat de wisselwerking tussen u en uw mededeelnemers zo optimaal mogelijk is. Schroomt u niet contact met ons op te nemen, wanneer u vragen heeft over de inhoud van de opleiding of de verschillende mogelijkheden om dit met uw werk te combineren.

LESI

 

 
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000