Onderzoek

Onderzoek & advies

Met het stimuleren en zelf uitvoeren van onderzoek wil het LESI wil bereiken dat sociale interventies meer werkingskracht krijgen. Leidend daarvoor zijn de volgende thema’s, die ook via de overige activiteiten van het LESI  worden uitgedragen.

1. Burgerschap en maatschappelijke ondersteuning
2. Professioneel werken in de marge van het bestaan 
3. Samenhang tussen beleid, management en uitvoering
4. Verantwoording van sociale interventie
5. Generieke aspecten van interventieonderzoek  

De LESI-onderzoeken worden in opdracht van en in samenwerking met derden uitgevoerd.  Voor het uitwisselen van onderzoekservaringen en het verspreiden van de onderzoeksresultaten  organiseert het LESI werkgroepbijeenkomsten en expertmeetings. 

 
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000