Stichting LESI is een wetenschappelijk kennisinstituut dat reflectie op sociale interventiepraktijken stimuleert en de uitkomsten ervan bruikbaar maakt voor de praktijk. Stichting LESI wil bereiken dat sociale interventies meer werkingskracht krijgen en beter aansluiten bij de behoeften van burgers, professionals, beleidsmakers, managers, bestuurders en opleiders. Op die manier kan wetenschappelijke kennis over sociale interventies beter worden benut.

MASTERCLASSES najaar 2016

Masterclass Van mismatch naar match tussen beleid en uitvoering door prof.dr. Hans van Ewijk en dr. Ineke van der Zande. Download de flyer.

Masterclass Presentie, interventie en accountability door prof.dr. Andries Baart.
 Download de flyer.


ACTUALITEITSCOLLEGE

7 juni 2016
EEN GOED
GESPREK - Als het echt ingewikkeld wordt, dan roepen we om een dialoog. Hoe voer je een gesprek met mensen die er wezenlijk anders over denken? - door prof.dr. Noelle Aarts. 


Vraag informatie aan over de pre/masteropleiding/masterclasses/colleges.

Bekijk de vernieuwde website van ons wetenschappelijk tijdschrift www.journalsi.org 

logo UU logo UVH
Copyright © 2015 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000