Welkom op de website van LESI

Waardoor kenmerken zich succesvolle sociale interventies?Hoe ziet een geslaagde samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers eruit? Hoe kan de bekende kloof tussen beleid, management en uitvoering worden gedicht? Hoe kunnen organisaties beoordelen of ze voor de juiste interventies hebben gekozen?

Op deze en andere vragen wil het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie een antwoord geven. Zij doet dit door wetenschappelijk reflectie op sociale interventiepraktijken. Zij stelt zich daarbij ten doel deze kennis toegankelijk te maken voor de praktijk zodat sociale interventies beter aansluiten bij de problemen waarvoor ze bedoeld zijn door opleidingen en onderzoek. 

logo UU logo UVH
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000